Baggrunden for at arbejde med Laserer terapi udspringer af flere ting.

I mit arbejde har jeg altid arbejdet med mennesker og langt de fleste år indenfor sundhedssystemet. Min hovedbeskæftigelse er i dag som Stats aut Fodterapeut. I denne uddannelse får man kendskab til både anatomi, fysiolog, sygdomslære og principper i farmakologi. Den gode basislære med kendskab til kroppens funktioner og mit lange erfaringsgrundlag giver mig en godt basis for at arbejde med laserterapi i terapeutisk øjemed.

Helt privat har vi, min kæreste og jeg, også selv oplevet problemer med fysikken. Vi har opsøgt behandlinger både i det etablerede system og udenfor dette. Med større og mindre held. Gennem en kollega stiftede jeg bekendtskab med en terapeutisk laser, hvor vi efter få behandlinger fik god lindring på vores symptomer. Da vi begge har kroniske tilstande så vi mulighed i selv at erhverve udstyr til at behandle med.

Vi har derfor også valgt at vores lille klinik skal befinde sig på vores private adresse, og behandlinger kan derfor også foregå sen eftermiddag eller tidligt på aftenen, hvis det ønskes.